تعویض کالا

در صورتی که سفارش مشتری به اشتباه از طرف فروشگاه اینترنتی بازرگانی شطرنجی ارسال شده باشد، پس از اطلاع به پشتیبانی سایت مراحل تعویض کالا انجام خواهد شد.

نظرات